Ansatte

Her finn du oversikt over legar og helsepersonale som arbeider ved Måløy legekontor


Christel Midtgaard Angelshaug

Dagleg leiar og sjukepleiar

Berit Kongsvik

Helsesekretær

Ann Karin Holvik

Helsesekretær

Johanne Velle

Helsesekretær

Anne Grethe Hagen Myklebust

Helsesekretær

Anne Mabel Nybakk

Sjukepleiar

Tone Refvik

Sjukepleiar 


Stine Kråkelnes Øvrelid

Akuttsjukepleiar

Minchen Eie

Lis 1 lege i perioden 01.03.2022- 31.08.2022

Frode Hestdal

Frode er fastelge og spesialist i allmennmedisn.

Han har også ansvar for lis1 veiledning

Liv Eli Brattstrøm Hoffgard

Liv er fastlege ved Måløy legekontor

Rune Nordpoll

Rune er fastlege og spesialist i psykriatri og i almennmedisin

Han er også tilsynslege ved Kulatoppen og medisinsk fagleg rådgjevar i Kinn kommune


Arnold Hampel

Arnold er fastlege og tilsynslege ved Kulatoppen

Kristina Willoughby

Kristina er fastlege og lege i helsestasjon og skulehelsetjeneste.

Er i fødselspermisjon i perioden 24.01.22-09.02.2022

Amanda Mcheal vil vere vikar for Kristina fom 01.02.2022 tom 31.08.2022

Mona Alvestad

Mona er fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Ho er også sertifisert som sjømanns- og petroliumslege

Har permisjon fra sin fastlegestilling fom 01.02.22- 31.12.2022

Andreas Carlborg vil vere vikar for Mona i perioden 21.03.22- 19.06.2022

Mariette Thierbach

Mariette er fastlege og spesialist i allmennmedisin..

Ho er også serfifisert som sjømanns- og petroliumslege

Sravanthi Devulapalli

Sravanthi er fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Ho er også lege i helsestasjon og skulehelsetjeneste.


Marius Bechensteen

Marius er fastlege og vikar på en ledig fastlegeheimel.

Han er nyutdannet lege mai 2021

Amanda Mcheal

Amanda er fastlege og vikar for Kristina Willoughby 

Ho er nyutdanna lege mai 2021

Andreas Carlborg

Andreas er vikar for Mona i perioden 21.03.22 tom 19.06.2022

Måløy Legekontor