Ansatte

Her finn du oversikt over legar og helsepersonale som arbeider ved Måløy legekontor

Christel Midtgaard Angelshaug

Dagleg leiar og sjukepleiar

Berit Kongsvik

Helsesekretær

Johanne Velle

Helsesekretær

Anne Grethe Hagen Myklebust

Helsesekretær

Anne Mabel Nybakk

Sjukepleiar

Tone Refvik

Sjukepleiar 

Stine Kråkelnes Øvrelid

Akuttsjukepleiar

Frode Hestdal

Frode er fastelge og spesialist i allmennmedisn.

Han har også ansvar for lis1 veiledning

Liv Eli Brattstrøm Hoffgard

Liv er fastlege ved Måløy legekontor

Rune Nordpoll

Rune er fastlege og spesialist i psykriatri og i almennmedisin

Medisinsk fagleg rådgjevar i Kinn kommune

Arnold Hampel

Arnold er fastlege og tilsynslege ved Kulatoppen

Kristina Willoughby

Kristina er fastlege og lege i helsestasjon og skulehelsetjeneste.

Er i fødselspermisjon i perioden 24.01.22-09.02.2023

Andreas Carlborg er vikar på Kristina sin liste

Mona Alvestad

Mona er fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Ho er også sertifisert som sjømanns- og petroliumslege

Har permisjon fra sin fastlegestilling fom 01.02.22- 31.12.2022

Isak Maråk er vikar for Mona Alvestad

Mariette Thierbach

Mariette er fastlege og spesialist i allmennmedisin..

Ho er også serfifisert som sjømanns- og petroliumslege

Sravanthi Devulapalli

Sravanthi er fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Ho er også lege i helsestasjon og skulehelsetjeneste.

Isak Maråk

Isak er fastlege og vikar på Mona Alvestad sin liste

Han er nyutdannet lege mai 2022

Andreas Carlborg

Andreas er vikar for Kristina Willoughby 

Elisabeth Nergaard

Lis 1 lege fom 01.09-22- 28.02.23

Måløy Legekontor