Ansatte

Her finn du oversikt over legar og helsepersonale som arbeider ved Måløy legekontor

Christel Midtgaard Angelshaug

Avdelingsleiar og sjukepleiar

Berit Kongsvik

Helsesekretær

Johanne Velle

Helsesekretær

Anne Grethe Hagen Myklebust

Helsesekretær

Anne Mabel Nybakk

Sjukepleiar

Tone Refvik

Sjukepleiar 

Stine Kråkelnes Øvrelid

Akuttsjukepleiar

Stine er i permisjon frå legekontoret i Måløy fom 20.03.23 tom 20.03.24

Frode Hestdal

Frode er fastelge og spesialist i allmennmedisn.

Sertifisert sjømannslege

Han har også ansvar for lis1 veiledning

Liv Eli Brattstrøm Hoffgard

Liv er fastlege ved Måløy legekontor

Liv har permisjon frå 01.05.23 - 31.10.23 - Bilan Ismail er vikar i same periode. 

Rune Nordpoll

Rune er fastlege og spesialist i psykriatri og i almennmedisin

Medisinsk fagleg rådgjevar i Kinn kommune

Arnold Hampel

Arnold er fastlege og tilsynslege ved Kulatoppen


Kristina Willoughby

Kristina er fastlege og lege i helsestasjon og skulehelsetjeneste.


Mariette Thierbach

Mariette er fastlege og spesialist i allmennmedisin..

Ho er også serfifisert som sjømanns- og petroliumslege

Sravanthi Devulapalli

Sravanthi er fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Ho er også lege i helsestasjon og skulehelsetjeneste.

Farshid Heybaran

Farshid er fastlegevikar for Sravanthi i perioden 01.06.23-31.11.23

Bilan Ismali

Bilan er vikar for Liv i perioden 01.05.23-31.08.23

Bilan er vikar på liste uten fastlege fom  24.04.23- 31.08.23Helene Inselseth

Lis 1 lege fom 01.03.23-31.08.23

Måløy Legesenter