Ansatte

Her finn du oversikt over legar og helsepersonale som arbeider ved Måløy legesenter.

Katrine Skinlo

Tenesteleiar helse.

Christel Midtgaard Angelshaug

Avdelingsleiar og sjukepleiar

Rune Nordpoll

Rune er fastlege og spesialist i psykriatri og i allmennmedisin

Medisinsk fagleg rådgjevar i Kinn kommune

Arnold Hampel

Arnold er fastlege og tilsynslege ved Kulatoppen

Kristina Willoughby

Kristina er fastlege og lege i helsestasjon og skulehelsetjeneste.

Frode Hestdal

Frode er fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Sertifisert sjømannslege og offshorelege

Han har også ansvar for lis1 veiledning

Mariette Thierbach

Mariette er fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Ho er også sertifisert som sjømanns- og petroliumslege

Sravanthi Devulapalli

Sravanthi er fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Ho er også lege i helsestasjon og skulehelsetjeneste.

Sravanthi er for tida ute i mammapermisjon.


Sverre Stenberg

Sverre er fastlege ved Måløy legesenter

Marius Bechensten

Lis 1 lege fom 01.09.23-29.02.24

Liv Eli Brattstrøm Hoffgard

Liv er fastlege ved Måløy legekontor

Liv har permisjon frå 01.05.23 - 31.10.23 .

Olav Maurset er vikar fram til 30.09.2023

Fatima Salinas

Fatima er vikar hos oss, utdanna lege i Mexico og har lisens som lege i Norge. 

Love Gidlund

Love er vikar for Liv i perioden 01.10-31.10.23 og for Sravanthi i perioden 01.10-10.11.23

Galina Bertelsen

Galina er vikar på liste uten fastlege tom 31.03.23 og jobber 60%

Amanda Mecheal

Lis 1 lege fom 01.09.23 - 29.02.24

Johanne Velle

Helsesekretær

Anne Grethe Hagen Myklebust

Helsesekretær

Anne Mabel Nybakk

Sjukepleiar

Tone Refvik

Sjukepleiar

Berit Kongsvik

Helsesekretær

Line Mette Bortne

Hjelpepersonell

Stine Kråkenes Øvrelid

Akuttsjukepleiar

Stine er i permisjon frå legekontoret i Måløy fom 20.03.23 tom 20.03.24

Måløy Legesenter