Problemer med e-konsultasjon


Vi har for tiden problemer med e-konultasjon inn til legene ved legekontoret. Dette er et problem som levrandøren av journalsystemet vårt forsøker å ordne. Vi beklager problemene dette medfører for våre pasienter. Vennligst forsøk å ta kontakt med oss på telefn dersom e- dialogen på helse norge ikkje fungerer. 


Mvh Måløy legekontor